• POS Point Of Sale - Voor Promodukties maakte Blowups vergrote pos Yakult flesjes.

Promodukties Yakult Flesjes

Voor Promodukties maakte Blowups vergrote point of sale Yakult flesjes.

Klant: Yakult/Promodukties

Datum: Oktober 2006

Website: www.yakult.nl