Finishing methods

Glassfiber reinforced polyester offers four finishing methods: 

Structure 
 

Structuur finish, zichtbare structuur van glasvezelversterkt polyester.

Light structure

Lichte structuur finish, optisch lichte structuur van glasvezelversterkt polyester.

Semi-smooth

Semi-gladde finish, optisch glad glasvezelversterkt polyester.

Smooth
Gladde finish, spiegelgladde afwerking glasvezelversterkt polyester.

Nieuwblok 2