Decorbouwers

In de decorbouw staat creativiteit centraal, veel theatermakers, decorbouwers en festivalorganisaties bedenken unieke decorstukken waarbij ze spelen met bijzondere vormen, licht en projectie. Blowups maakt regelmatig decorstukken waarbij al deze elementen samenkomen.